Wettelijke kennisgeving & gebruiksvoorwaarden

 • EIGENAAR VAN HET WEB: Dit webportaal behoort tot OPTIMASYS GROUP SPAIN SL met CIF-nummer B93185981, met maatschappelijke zetel om te voldoen aan art. 10 van de wet op de diensten van de informatiemaatschappij en elektronische handel, in Calle ALFREDO PALMA 10, EDIFICIO TORREVIGIA BLOQUE 3, LOCAL 3, 29603 van Marbella (Málaga). Elke gebruiker kan contact opnemen met het bedrijf, hetzij op het hoofdkantoor, of via onze e-mail [email protected] of op de telefoon die wordt weergegeven op het webportaal.
  CORRECT GEBRUIK VAN DE DIENSTEN: Elke bezoeker van het portaal wordt beschouwd als een gebruiker en is verplicht om het portaal te gebruiken op een ijverige, correcte en wettige manier. Bij wijze van loutere aankondiging is het de gebruiker verboden om:
  - de diensten te gebruiken op een wijze, voor doeleinden of gevolgen die in strijd zijn met de wet, de goede zeden en algemeen aanvaarde goede praktijken of de openbare orde of die schade toebrengen aan het imago en de eerrechten;
  - inhoud van het web te reproduceren of te kopiëren, te distribueren, openbaar toegankelijk te maken via enige vorm van openbare communicatie, te transformeren of te wijzigen, tenzij u de toestemming hebt van de eigenaar van de bijbehorende rechten of het wettelijk is toegestaan;
  - geen enkele handeling te verrichten die kan worden beschouwd als een schending van de intellectuele of industriële eigendomsrechten van OPTIMASYS GROUP SPAIN SL of van derden;
  - de diensten en, in het bijzonder, de informatie van welke aard dan ook verkregen via de website te gebruiken om reclame, communicatie met het oog op directe verkoop of met enige andere vorm van commerciële doeleinden, ongevraagde berichten gericht aan een veelheid van mensen, ongeacht het doel, ook om de markt of openbaar te maken op enigerlei wijze genoemde informatie;
  - De gebruiker is aansprakelijk voor schade en verlies van welke aard dan ook dat OPTIMASYS GROUP SPAIN SL kan lijden als gevolg van de schending van een van de hierboven genoemde verplichtingen, ook andere die in deze Algemene Voorwaarden en / of die door de wet in verband met het gebruik van de website.
  GEDRAGSCODE: Gebruikers kunnen contact opnemen met OPTIMASYS GROUP SPAIN SL zolang ze voldoen aan de volgende gedragscode:
  GEEN ENKELE GEBRUIKER KAN WORDEN DOORGEGEVEN DOOR EEN ANDERE PERSOON OF ORGANISATIE.
  U KUNT GEEN RESPECTLOZE EN BELEDIGENDE TAAL GEBRUIKEN.
  HET IS VOLLEDIG VERBODEN om bedrijven of webportalen voor te stellen, te citeren en aan te bevelen, en in het algemeen om marketing- of spamacties uit te voeren. Dergelijke inhoud zal worden verwijderd samen met de accounts die dergelijke acties hebben uitgevoerd en zelfs ter kennis worden gebracht van het Spaanse Agentschap voor Gegevensbescherming.
  RESERVERINGSRECHT: Het aanvragen van informatie via het contactformulier is niet bindend voor het huren van een van de diensten die worden aangeboden op de website, de registratie op dit formulier is puur informatief van aard. Het bedrijf behoudt zich het recht voor om een keuze te maken, afhankelijk van data en beschikbaarheid.
  EIGENDOMSRECHTEN: Alle inhoud van de website, zoals teksten, grafieken, foto's, logo's, iconen, afbeeldingen, ook grafisch ontwerp, broncode en software, zijn het exclusieve eigendom van OPTIMASYS GROUP SPAIN SL of derden, waarvan de rechten in dit verband in het bezit zijn van OPTIMASYS GROUP SPAIN SL rechtmatig, en zijn daarom beschermd door nationale en internationale wetgeving.
  Het gebruik van alle elementen onderworpen aan industrieel en intellectueel eigendom voor commerciële doeleinden, ook de verspreiding, wijziging, aanpassing of decompilatie ervan, met bijzondere aandacht voor alle ontwerpen van de getoonde collecties, is strikt verboden.
  UITSLUITING VAN GARANTIES EN AANSPRAKELIJKHEID: OPTIMASYS GROUP SPAIN SL behoudt zich het recht voor om de toegang tot de diensten op elk moment en zonder voorafgaande kennisgeving te onderbreken, hetzij om technische redenen, veiligheid, controle, onderhoud, stroomuitval of om enige andere gerechtvaardigde reden.

  Bijgevolg OPTIMASYS GROUP SPAIN SL garandeert niet de betrouwbaarheid, beschikbaarheid of continuïteit van de website of de diensten, zodat het gebruik ervan door de gebruikers wordt uitgevoerd op eigen risico. dat op geen enkel moment kan OPTIMASYS GROUP SPAIN SL verantwoordelijk worden gesteld in dit verband.

  Bovendien, OPTIMASYS GROUP SPAIN SL neemt geen enkele verantwoordelijkheid afgeleid, bij wijze van voorbeeld, maar niet beperkt tot:
  Het gebruik door gebruikers van de materialen op de website, of het nu verboden of toegestaan is, in strijd met de intellectuele en / of industriële eigendomsrechten van de inhoud van de website zelf of portals van derden.
  Alle schade en verliezen voor gebruikers veroorzaakt door het normaal of abnormaal functioneren van zoekinstrumenten, de organisatie of locatie van inhoud en/of toegang tot diensten en, in het algemeen, van fouten of problemen die zich kunnen voordoen. genereren in de ontwikkeling of instrumentatie van de technische elementen die de dienst vormen.
  De inhoud van de pagina's waartoe gebruikers toegang hebben via links op het web.

  Van het handelen of nalaten van derden, ongeacht of deze derden kunnen worden gekoppeld aan OPTIMASYS GROUP SPAIN SL door contractuele middelen.
  Ook sluit OPTIMASYS GROUP SPAIN SL elke aansprakelijkheid uit voor schade van welke aard dan ook die het gevolg kunnen zijn van de aanwezigheid van virussen of de aanwezigheid van andere schadelijke elementen in de inhoud die kunnen leiden tot wijziging van computersystemen ook in documenten of systemen die zijn opgeslagen in hen, zodat OPTIMASYS GROUP SPAIN SL zal niet verantwoordelijk zijn in ieder geval wanneer zij zich voordoen:

  - Fouten of vertragingen in de toegang tot diensten door de gebruiker bij het invoeren van hun gegevens in de overeenkomstige vorm of enige anomalie die zich kunnen voordoen wanneer deze incidenten te wijten zijn aan problemen in het internet, oorzaken van onvoorziene omstandigheden of overmacht en alle andere onvoorspelbare eventualiteiten anders dan de goede trouw van OPTIMASYS GROUP SPAIN SL.

  - Storingen of incidenten die zich kunnen voordoen in de communicatie, verwijdering of onvolledige transmissies, zodat het niet gegarandeerd dat de diensten van de website voortdurend operationeel zijn.

  Van de fouten of schade aan de website door een inefficiënt gebruik van de dienst en te kwader trouw door de gebruiker.

  Van de niet-werking of problemen in het e-mailadres dat u moet invullen om de gevraagde informatie te verzenden.

  In ieder geval, OPTIMASYS GROUP SPAIN SL is toegewijd aan het oplossen van eventuele problemen en het aanbieden van alle nodige steun aan de gebruiker om een snelle en bevredigende oplossing van het incident te bereiken.
  LINKS NAAR ANDERE WEBSITES: OPTIMASYS GROUP SPAIN SL garandeert niet en aanvaardt geen enkele vorm van verantwoordelijkheid voor de schade en verliezen geleden door de toegang tot de Diensten / inhoud van derden via verbindingen, links of links van de gelinkte sites of over de juistheid of betrouwbaarheid van hen. De functie van de links die worden weergegeven in OPTIMASYS GROUP SPAIN SL is uitsluitend om de gebruiker te informeren over het bestaan van andere bronnen van informatie op het internet, waar u kunt de Diensten die worden aangeboden door het Portaal uit te breiden. OPTIMASYS GROUP SPAIN SL is in geen geval verantwoordelijk voor uw resultaten verkregen via deze links of de gevolgen die voortvloeien uit de toegang van gebruikers tot hen. Deze diensten van derden worden ingevuld door hen, zodat OPTIMASYS GROUP SPAIN SL kan niet controleren en heeft geen controle over de wettigheid van de Diensten of de kwaliteit ervan. Bijgevolg moet de gebruiker voorzichtig zijn bij de beoordeling en het gebruik van informatie en diensten die in de inhoud van derden.

  Het is uitdrukkelijk verboden de invoering van hyperlinks voor commerciële doeleinden in andere webpagina's dan OPTIMASYS GROUP SPAIN SL die toegang geven tot dit webportaal zonder de uitdrukkelijke toestemming van OPTIMASYS GROUP SPAIN SL. In ieder geval, het bestaan van hyperlinks op websites buiten het bedrijf, zal in geen geval het bestaan van commerciële of commerciële relaties met de eigenaar van de website waar de hyperlink is gevestigd, noch de aanvaarding door OPTIMASYS GROUP SPAIN SL. GEGEVENSVERWERKING EN GEBRUIK VAN COOKIES: In overeenstemming met de bepalingen van de regelgeving inzake de bescherming van persoonsgegevens, informeren wij u dat de persoonlijke gegevens die u ons moet invullen via onze website of door het sturen van e-mails zullen worden opgenomen in de bestanden verklaard aan het Spaanse Agentschap voor Gegevensbescherming door OPTIMASYS GROUP SPAIN SL als eigenaar van het merk OPTIMASYS GROUP SPAIN SL voor de doeleinden beschreven in het privacybeleid, dat moet worden gelezen, begrepen en aanvaard voor het gebruik van dit portaal Web.

  Aan de andere kant, OPTIMASYS GROUP SPAIN SL informeert u dat door een bezoek aan deze webportal is niet automatisch opgenomen geen gegevens van persoonlijke aard die een gebruiker identificeert, in plaats daarvan is er bepaalde informatie van niet-persoonlijke aard en niet identificeerbaar met een specifieke gebruiker die wordt verzameld tijdens de sessie live door middel van apparaten genaamd "cookies" die ons in staat stellen om statistische informatie over het gebruik van het web portal te verkrijgen om vervolgens verbeteringen aan te brengen. Alle gebruikers moeten ons cookiebeleid raadplegen om door het web te kunnen navigeren.

  In ieder geval, alle gebruikers hebben het recht om uit te oefenen, op elk gewenst moment, de rechten van toegang, rectificatie, annulering en oppositie die hen bijstaan, door te schrijven naar OPTIMASYS GROUP SPAIN SL op het elektronische adres [email protected]

  TOEPASSELIJK RECHT EN JURISDICTIE: Voor alle interpretatieve of geschillen kwesties die niet te maken hebben met het contractuele proces en die kunnen worden verhoogd op het webportaal van toepassing zal zijn Spaans recht en in geval van een geschil, beide partijen overeenkomen te onderwerpen, afzien van een andere jurisdictie die kan overeenkomen met de jurisdictie van de rechtbanken en tribunalen van de stad Málaga (Spanje).